Nạp Dcoin qua Ngân hàng

Tên Ngân hàng Chủ tài khoản Số tài khoản Chi nhánh
SeaBank
SeaBank
Swift Code : SEAVVNVXXXX3
NGUYEN BA PHUC 10100014110517 HO CHI MINH
VP Bank
VP Bank
Swift Code : VPBKVNVX2
NGUYEN BA PHUC 124840098 HO CHI MINH
VietcomBank
VietcomBank
Swift Code : BFTVVNVX1
NGUYEN BA PHUC 0071001346093 HO CHI MINH
Hướng dẫn
Giờ đây bạn chỉ cần ghi là "chuyen tien" hoặc "chuyen khoan" , sau đó liên hệ với Fanpage để lựa chọn nhận Dcoin hoặc Webpoint.