Nạp Dcoin qua Thẻ điện thoại

Tỉ lệ quy đổi : 10.000 đ = 10 Dcoin / Webpoint

Lưu ý trước khi nạp

  1. Nhập đủ các thông tin của thẻ.
  2. Phần ghi chú nhập mã nhân vật - Dcoin hoặc WebPoint.
  3. Chờ 3h~12h sẽ tự động có Dcoin/WebPoint.
  4. Lưu ý: Bạn hãy giữ lại Seri thẻ để đối chiếu khi có trục trặc.
Hướng dẫn
Giờ đây bạn chỉ cần ghi là "chuyen tien" hoặc "chuyen khoan" , sau đó liên hệ với Fanpage để lựa chọn nhận Dcoin hoặc Webpoint.