Hướng dẫn sửa lỗi không thể kết nối tới game

Hướng dẫn sửa lỗi không thể kết nối tới game Hướng dẫn sửa lỗi không thể kết nối tới game


Xem thêm

Bước 1: Đảm bảo bộ cài game là mới nhất.
Cách 1: Sửa lỗi game (chọn thư mục gốc chạy cho nhanh)
Cách 2: Tải lại game.

Bước 2: Đảm bảo File host của bạn sạch
Cách 1: Mở file host của win xóa toàn bộ các dòng liên quan đến dreamace.

Bước 3: Đảm bảo NGÀY và GIỜ của bạn đang đúng với giờ Hà Nội.

Bài viết liên quan

Bình luận