KỲ 1 : CHỈ SỐ TẤN CÔNG ( DAME , LỰC BẮN / GIÂY)

KỲ 1 : CHỈ SỐ TẤN CÔNG ( DAME , LỰC BẮN / GIÂY) KỲ 1 : CHỈ SỐ TẤN CÔNG ( DAME , LỰC BẮN / GIÂY)


Xem thêm

+ Chỉ số này sẽ có dame tối thiểu và dame tối đa sẽ nhảy ngẫu nhiên trong khoảng này khi bắn
(Cách tính này số dame chỉ được tính ở điều kiện lý tưởng là tác dụng vào đối phương khi đối phương đã bị trừ hết phòng ngự về 0, và chính xác lên đối phương 100% trúng)
+ Mỗi vũ khí sẽ có phần chữ màu trắng cố định, và phần chữ màu { xanh lá (sup đầu đuôi) và vàng (enchant) }
- Công là dame của 1 lần bắn cùa súng (Muốn dame cao trong 1 lần bắn thì tăng % cái này) ( Bắn vào đối phương 1 lần sẽ nhảy dame đối phương mất bao nhiêu đây máu nhé)
- Lực bắn / giây là dame của súng bắn trong 1 giây ( cái này ảnh hưởng của dame 1 lần bắn và thời gian tái công kích , sẽ giải thích trong kỳ 4)
Vd: BS công 163 thời gian tái công kích 0.45. ta tính lực bắn trên 1 giây:
Tái công kích 0.45 thí 1 giây sẽ bắn được là: 1/0.45 = 2.2222
Lực bắn / giây sẽ là: 163 * 2.222 = 362 (như chỉ số trên hình nhé)
% cộng thêm hoặc trừ ra sẽ được tính dựa theo chỉ số màu trắng ( ngoai trừ khả năng xuyên phá sẽ được công trực tiếp theo %)
Vd : Công 162 (15%) sẽ được tính như sau
(162 * 15/100) +162
= 24.3 + 162 = 186.3
Sau khi tính xong phần này ae sẽ thấy sao số dame nó nhỏ hơn so với trong game khi sát thương lên đối phương. Vâng ! Cái này chỉ mới tính súng thôi, bạn còn cần phải cộng thêm % của:
- Chỉ số đầu đuôi trong giáp (lực công kích của VKCC, CKCB)
- Kỹ năng ( Skill các loại của từng Gear)
- Buff ( mg. Lời chúc, căn cú,…
- Phụ Kiện (gà tây, bùa, răng..)
Bấm F6 mở phần thông tin xem thêm phần khả năng tấn công và lực bắn trên giây. Trong đó là chỉ số cuối cùng khi tác động lên đối phương ở điều kiện lý tưởng nhé, vơi AG bà BG phải bật thêm kỹ năng tấn công toàn diện và GB hoặc AB của BG)
+++ Kết Luận +++
#AGear thì bạn chú ý dòng lực bắn / giây càng cao càng tốt vì bạn ko bao giờ one hit 1 em được, phải bao nhiêu giây bạn mới kill dc 1 em (đáp ứng điều kiện trên nhé)
#BGear thì bạn chú ý dòng công, càng cao càng tốt lực vì bạn chỉ one hit, nếu 2 hit thì khả năng chổng mông rất cao) lực bắn trên giây chỉ chủ yếu cho dòng hawky thôi.
Kỳ sau sẽ phân tích phần Chính xác, cự ly cùng né tránh


Bài viết liên quan

Bình luận