Kỳ 2: Chính xác – Né Tránh – Cự Ly – Tầm Quan Sát

Kỳ 2: Chính xác – Né Tránh – Cự Ly – Tầm Quan Sát Kỳ 2: Chính xác – Né Tránh – Cự Ly – Tầm Quan Sát


Xem thêm

  • A. Công thức tính chính xác vẫn giống phần tấn công là:
CX tổng = CX trắng + CX xanh + CX vàng
VD: BS cx 85% +30 %(chỉ số xanh) +21.96(chỉ số vàng) = 85 + 30 +21.96 = 136.96%
Tỷ lệ bắn trúng sẽ là: Chính xác – Né Tránh đối phương
VD: Chính xác súng và buff cuối cùng là 145%, Né Tránh cuối cùng của đối phương là 95% thì:
Tỷ lệ bắn trúng = 145 – 95 = 50%
Đến đây thì sẽ có vấn đề mới ! Nhiều người sẽ nói tỷ lệ bắn trúng 50% thì bắn 2 tên lửa hoặc 2 viên thì sẽ có 1 viên trúng. Nếu hiểu như vậy thì sai. Cái này nó liên quan đến cái tỷ lệ chế tạo đồ trong nhà máy khi mọi người thấy cái tỷ lệ 50% nhưng đập 4-5 lần vẫn không lên. Cái Tỷ lệ bắn trúng này cũng giống như tỷ lệ chế tạo vậy.
Theo GM giải thích thì server này cái tỷ lệ sẽ chạy ngẫu nhiên từ 1 đến 10000. Nghĩa là nếu cái Tỷ lệ bắn trúng là 50% thì số trúng sẽ <=5000. Khi đó mỗi lần bắn vào đối phương thì con số từ 1 đến 10000 nó sẽ nhảy ngẫu nhiên ra 1 số:
Vd : lần 1 nó ra 3569 <5000 bạn sẽ bắn trúng ( hoặc chế tạo đồ thành công).
Lần 2 nó ra 7888 > 5000 bạn sẽ bắn trượt (hoăc chế tạo đồ thất bại)
Lần 3 nó ra 5233 > 5000 bạn sẽ bắn trượt (hoăc chế tạo đồ thất bại)
Lần 4 nó ra 6770 > 5000 bạn sẽ bắn trượt (hoăc chế tạo đồ thất bại)
Lần 5 nó ra 9008 > 5000 bạn sẽ bắn trượt (hoăc chế tạo đồ thất bại)
Con số đó do hệ thống nó nhảy random nên hên xui lắm, mà thường thì nó nhảy số lớn nhiều hơn số nhỏ ^^ (nên đập cũng xịt nhiều hơn). Vì thế muốn băn trúng nhiều thì tỷ lệ bắn trúng càng cao càng tốt. Tốt nhất là từ 80% trở lên
  • B. Mối tương quan giữa cự ly , chính xác:
- Đối với VKCC: Cự ly không quan trọng mấy, nó chỉ là quảng đường tên lửa bay hết nếu ko chạm mục tiêu sẽ nổ
- Đối vơi VKCB: Cự ly và chính xác có liên quan chặt chẽ với nhau. Chỉ số trắng trên súng CB chính là CX cao nhất ở cự ly đó (Cho dù đối phương có bay lại gần hơn cự ly đó thì CX cũng ko tăng). Cự ly càng xa thì CX sẽ càng giảm. CX cao nhất được tính như công thức trên nhé
VD 1:
Kathasis Of Bishop: Chính xác 100 % ở cự ly 1300m
--> Ở cự ly 1700m Chính xác sẽ là: (1300 * 100)/1700 = 76.47 %
Valentine V2 : Chính xác 100 % ở cự ly 1200m
--> Ở cự ly 1700m Chính xác sẽ là: (1200 * 100)/1700= 70.58 %
Cà 2 cây trên đều có CX 100% nhưng càng bắn xa thì CX càng giảm nhanh. Do đó ưu tiên chọn súng sẽ chọn CX và cự ly cao nhất, đó là lý do tại sao KOB va Hyper Drive được ưu tiên chọn .
---------------------------------------------------------------------------
Bổ sung:
Tỷ lệ bắn trúng = [CX trắng + ( tổng % màu * Chính xác trắng) ] * [Cự Ly trắng + (tổng % màu * cự ly trắng)] / Khoảng cách đến mục tiêu
VD1: KOB Legend Of Legend Chính xác 100% (30%), cự ly trắng 1300, Khoảng cách đến mục tiêu 2000, 2500 và 3000. (Đây là tính chỉ số trên súng nhé, ko phải chỉ số cuối, chỉ số cuối phải + thêm Buff + skill, bùa v.v...)
Tỷ lệ bắn trúng = (100 + 30) * 1300 / 2000 = 84.5
Tỷ lệ bắn trúng = (100 + 30) * 1300 / 2500 = 67.6
Tỷ lệ bắn trúng = (100 + 30) * 1300 / 3000 = 56.33
VD2 : KOB sniper of Sniper Chính xác 100% cự ly 1300 (16%), Khoảng cách đến mục tiêu 2000, 2500 và 3000. (Đây là tính chỉ số trên súng nhé, ko phải chỉ số cuối, chỉ số cuối phải + thêm Buff + skill, bùa v.v...)
Tỷ lệ bắn trúng = {100 * [1300 + (1300 *16%) ]} / 2000 = { 100 * [1300 + 208] } / 2000 = {100 * 1508 }/2000 = 75.4
Tỷ lệ bắn trúng = {100 * [1300 + (1300 *16%) ]} / 2500 = { 100 * [1300 + 208] } / 2500 = {100 * 1508 }/2500 = 60.32
Tỷ lệ bắn trúng = {100 * [1300 + (1300 *16%) ]} / 3000 = { 100 * [1300 + 208] } / 3000 = {100 * 1508 }/3000 = 50.26
---------------------------------------------------------------------------
  • C. Tầm quan sát vũ khí CB , CC
Là khoảng cách xa nhất có thể target (bắt mục tiêu) và bắn được mục tiêu đó. Nó ảnh hưởng bởi rada sử dụng, chỉ số đầu đuôi giáp có dòng " Tầm quan sát vũ khí CB , CC", và phụ kiện, biến hình... Chỉ số này càng + % nhiều thì sẽ bắn càng xa. Tuy nhiên đối với súng CB thì chính xác sẽ càng thấp lại, đối với tên lửa thì nó ko ảnh hưởng đến chính xác.


Bài viết liên quan

Bình luận