Thông báo
   

Bảng xếp hạng FAME

Bảng xếp hạng Điểm chiến công - TOP FAME - Tất cả


This form is protected by reCAPTCHA and the Google

TOP Nhân vật Điểm chiến công Hạm đội Online gần nhất
Ác Quỷ 319425 HunterXHunter 6 giờ trước
Ác Mộng 261946 4 giờ trước
Bánh Bèo 256907 AllianceOfGods 5 giờ trước
Vô Cưòc 240699 HuyenThoai 9 giờ trước
Khiếp Ðảm 229978 HuyenThoai 9 giờ trước
GoD Thiên Ðế 216243 AllianceOfGods 3 giờ trước
Lâm Xung 204621 LuongSonBac 6 giờ trước
_Airrivals_ 200120 VNG 6 giờ trước
36A 196591 HuyenThoai 6 giờ trước
Real_Face 193178 AllianceOfGods 8 giờ trước
Agareth 190569 1 ngày trước
Noah 176643 LuongSonBac 13 giờ trước
Nghiệt Ngã 173397 HuyenThoai 20 giờ trước
l666l 162753 HuyenThoai 1 ngày trước
__GOLDEN_RU__ 159915 HuyenThoai 6 giờ trước
1T612346 158553 21 phút trước
Hiếu Zix 155722 HuyenThoai 10 giờ trước
IiILSBIiI 148218 HuyenThoai 5 giờ trước
Tiêu Viêm 144412 LittleSaiGon 5 giờ trước
Vũ Hoàng 131731 HunterXHunter 3 ngày trước
Khmer Ðỏ 131152 HuyenThoai 3 giờ trước
Tử Thần 121070 HuyenThoai 2 giờ trước
King0fMen 114456 Tomahawk 3 giờ trước
Enel 110008 LittleSaiGon 8 giờ trước
ManchesterUTD 108316 LittleSaiGon 6 giờ trước
Phúc 6 Quýt 108255 1 ngày trước
TungPham 108138 HuyenThoai 4 giờ trước
GameForFun 106694 HuyenThoai 6 giờ trước
Khá Bảnh 105863 7 giờ trước
JAV 105796 VNG 6 giờ trước
Bgear_CoDon_ 104120 HuyenThoai 6 giờ trước
CôBéDamDang 103336 HunterXHunter 11 giờ trước
__Lexus__ 102094 LittleSaiGon 6 giờ trước
Mizz 102002 3 ngày trước
__Lumia 101954 HuyenThoai 5 giờ trước
Diệt Thần 101784 HunterXHunter 5 giờ trước
Scofield 101056 HuyenThoai 1 ngày trước
Chivas38 95308 1st 6 ngày trước
TraiPhoLenNui 95100 LittleSaiGon 2 ngày trước
Ám Qué 94831 VNG 6 giờ trước
Yukikaze 94759 HuyenThoai 1 ngày trước
SnowAngel 93833 HuyenThoai 1 ngày trước
Hacker 92548 HuyenThoai 2 ngày trước
MrHao_BN 92545 HuyenThoai 19 giờ trước
TankA 92271 Immortality 6 giờ trước
AceOfMonsters 90948 3 giờ trước
TrungSmile 90746 HunterXHunter 8 giờ trước
Mark 89509 HuyenThoai 6 giờ trước
pallmall 87118 1 ngày trước
Hắc Long 87107 6 giờ trước