Thông báo
   

Bảng xếp hạng FAME

Bảng xếp hạng Điểm chiến công - TOP FAME - Tất cả


TOP Nhân vật Điểm chiến công Hạm đội Online gần nhất
Chó Cắn 316676 F2Group 15 giờ trước
Ác Mộng 236441 HuyenThoai 2 ngày trước
Maxell 232844 HuyenThoai 4 giờ trước
Bánh Bèo 232735 AllianceOfGods 6 giờ trước
Khiếp Ðảm 221661 HuyenThoai 14 giờ trước
xindowarbark 210238 15 giờ trước
Lâm Xung 207834 LuongSonBac 5 giờ trước
GoD Thiên Ðế 207702 AllianceOfGods 1 giờ trước
36A 194986 HuyenThoai 3 giờ trước
Agareth 185994 HuyenThoai 5 giờ trước
Ám Ảnh 175493 HuyenThoai 5 giờ trước
Noah 173116 LuongSonBac 1 ngày trước
OnePiece 167332 HuyenThoai 5 giờ trước
Cả Ngố 160150 HuyenThoai 16 giờ trước
Hiếu Zix 154839 HuyenThoai 1 ngày trước
Sao Hỏa 154283 F2Group 5 giờ trước
__GOLDEN_RU__ 149962 HuyenThoai 2 giờ trước
Tiêu Viêm 143510 6 giờ trước
IiILSBIiI 140775 HuyenThoai 1 giờ trước
OngBut 136399 F2Group 6 giờ trước
Gà Ðông Tảo 131559 HuyenThoai 12 giờ trước
Vũ Hoàng 129027 LittleSaiGon 5 giờ trước
Khmer Ðỏ 128381 HuyenThoai 14 giờ trước
Tử Thần 114319 HuyenThoai 1 giờ trước
King0fMen 113966 Tomahawk 1 giờ trước
Phúc 6 Quýt 107651 LittleSaiGon 5 giờ trước
TungPham 106651 HuyenThoai 58 phút trước
M9 105677 HuyenThoai 3 ngày trước
One 104657 HuyenThoai 1 ngày trước
Curuavuitinh 102734 LuongSonBac 2 ngày trước
Mizz 101944 6 giờ trước
GameForFun 101770 HuyenThoai 1 giờ trước
Khá Bảnh 100616 HuyenThoai 5 giờ trước
Tokuda 100602 AllianceOfGods 1 ngày trước
CôBéDamDang 100021 Legend 6 giờ trước
__Lumia 99747 HuyenThoai 6 giờ trước
__Lexus__ 98888 LittleSaiGon 4 giờ trước
Chúa Nguyễn 97719 1 giờ trước
Diệt Thần 97508 F2Group 5 giờ trước
Thượng Ðế 97104 F2Group 5 giờ trước
TraiPhoLenNui 94878 AllianceOfGods 5 giờ trước
Scofield 94254 HuyenThoai 5 giờ trước
Yukikaze 93944 LuongSonBac 5 giờ trước
Yêu Nữ 92419 VNG 1 ngày trước
Hacker 92224 HuyenThoai 18 giờ trước
AceOfMonsters 90685 9 giờ trước
__HaShiRaMa 90599 HuyenThoai 1 ngày trước
SnowAngel 90530 HuyenThoai 1 ngày trước
TankA 90411 Immortality 5 phút trước
MrHao_BN 88578 HuyenThoai 5 giờ trước