ĐUA TOP SINH TỬ - THỂ HIỆN BẢN LĨNH CHIẾN BINH

Sinh tử là sự kiện đặc trưng của DreamAce.Vn - Khác với các trận chiến bình thường phân biết 2 quốc gia, Sinh tử là nơi thoải mái bắn hạ các chiến binh khác cho dù là cùng quốc gia (Hệ thống tự phân chia quân). Và hơn hết , có phần thường đặc biệt cho những chiến binh vượt trội nhất trong tháng .

Sự kiện diễn ra hằng ngày
Thời gian mỗi lượt kéo dài 15 phút
Điều kiện tham gia
Không giới hạn
Cấp độ - Quân Hàm
Quân số tham dự
Hệ thống sự tự chia đồng đều
Bản đồ
Ngẫu nhiên

Nhấn vào từng Gear để xem TOP theo Gear đó

A - Gear

I - Gear

B - Gear

M - Gear