Đăng ký tài khoản

Những lưu ý khi Đăng ký

  • Mỗi IP chỉ được đăng ký tối đa là 2 tài khoản trong thời gian 1 tiếng..
  • SĐT và OTP chỉ sử dụng để đăng nhập quản lý tài khoản..
  • SĐT là duy nhất và không thể thay đổi sau này..
  • Chỉ áp dụng với SĐT tại Việt Nam. Người chơi từ nước ngoài vui lòng liên hệ Fanpage : FanPage DreamAce.VN.

Đăng ký tài khoản

Vì lý do bảo mật nên IP của bạn (3.85.214.0) sẽ được lưu lại