Đăng ký

Trang chủ / Đăng ký
Thông báo
   

Đăng ký tài khoản / Lấy OTP - DreamAce.Vn

Trở lại Đăng nhập

Chú ý

  • Mới Mỗi IP chỉ được đăng ký tối đa là 2 tài khoản trong thời gian 1 tiếng.
  • SĐT và OTP chỉ sử dụng để đăng nhập quản lý tài khoản.
  • SĐT là duy nhất và không thể thay đổi sau này.
  • Chỉ áp dụng với SĐT tại Việt Nam. Người chơi từ nước ngoài vui lòng liên hệ (admin@dreamace.vn).