BẢO TRÌ MÁY CHỦ

BẢO TRÌ MÁY CHỦ BẢO TRÌ MÁY CHỦ


[ BẢO TRÌ MÁY CHỦ & TOÀN BỘ HỆ THỐNG ]


- Thời gian: Từ 14h > 18h ngày 07/06/2019

- Nội dung bảo trì: Nâng cấp máy chủ, nâng cấp firewall


Trong thời gian này, Anh/Em sẽ không thể truy cập game & trang web của DreamACEVN.


Mong anh/em thông cảm vì sự bất tiện này.


Ban Quản Trị DreamACEVN trân trọng thông báo !