Hỗ trợ tài khoản mất số điện thoại.

Hỗ trợ tài khoản mất số điện thoại. Hỗ trợ tài khoản mất số điện thoại.


 Từ ngày 22/3 BQT chính thức áp dụng liên kết tài khoản facebook với tài khoản game.

   Hình thức đăng nhập sau khi đã liên kết : 

* SĐT + OTP 

* Login = 1 nút duy nhất (facebook) khi đã liên kết với facebook

Những trường hợp  đã mất sđt hoặc ko có otp vui lòng liên hệ  Fanpage  để được cấp lại OTP.

* Hướng dẫn liên kết tài khoản với facebook.

Bước 1: Đăng nhập quản lý tài khỏ


Bước 2: Click vào liên kết