Quy định về việc mua bán tài khoản, vật phẩm.

Quy định về việc mua bán tài khoản, vật phẩm. Quy định về việc mua bán tài khoản, vật phẩm.


Chào các chiến binh,

Việc mua bán vật phẩm, tài khoản trong game rất phổ biến ở thị trường GameOnline Việt Nam.

Tuy nhiên hệ lụy của việc mua bán mang lại nhiều phiền phức và có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của DreamACE.

* Giải quyết lừa đảo phức tạp. Gây ảnh hưởng đến uy tín  DreamACE.

* Hành vi rửa tiền, cá độ cờ bạc. Gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của DreamACE.


Vì vậy. Mọi hành vi MUA - BÁN tài khoản, vật phẩm có liên quan đến TIỀN hoặc TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN bị CẤM .

Khi phát hiện ra tài khoản có liên quan đến hành vi trên. Tài khoản sẽ bị khóa VĨNH VIỄN. 


Kênh trao đổi vật phẩm : https://webshop.dreamace.vn/


Trân trọng thông báo.