Thông báo về thời gian hoạt động của QLTK và Webshop

Thông báo về thời gian hoạt động của QLTK và Webshop Thông báo về thời gian hoạt động của QLTK và Webshop


Kính gửi các chiến binh,

Nhằm giảm tải băng thông và phục vụ cho các sự kiện trong Game , BQT DreamAce thông báo thời gian hoat động của Quản lý Tài khoản và Webshop như sau :

Vào lúc 20h~22h hàng ngày truy cập webshop / quản lý tài khoản sẽ bị delay 10~20s


Thay mặt BQT DreamAce