Update 4.5.4.58

Update 4.5.4.58 Update 4.5.4.58


Bản cập nhật 4.5.4.58

Link update thủ công: https://dreamace.vn/update/patch.php?f=4.5.4.57_4.5.4.58.zip#

Link tải DreamACE.exe nếu không tự động update http://checksum.dreamace.vn/client/DreamACE.exe

Chi tiết

I: Thử nghiệm 1 số nâng cấp trong phiên bản Ep5.

  • Tối ưu hóa engine.
  • Bỏ hỗ trợ win xp.
  • Khắc phục tình trạng x005.

II: Vật phẩm hỗ trợ tân thủ

  •  Cập nhật vật phẩm hỗ trợ tân thủ phiên bản 2. Vật phẩm tân thủ phiên bảng 2 = WinPoint + Vật phẩm hỗ trợ tân thủ phiên bản 1.
  • Vũ khí, giáp tân thủ phiên bản 2 KHÔNG THỂ ENCHANT. Khi nâng cấp từ phiên bản 1 lên phiên bản 2 toàn bộ Enchant và đầu đuôi được bảo lưu.
  • Tỷ lệ nâng cấp 15%. Thất bại không mất vật phẩm.
  • TẤT CẢ TÀI KHOẢN CÓ QUÂN HÀM từ 0 tới 10 có thể nhận vật phẩm hỗ trợ newbie bằng cách NHẬN QUÀ HÀNG NGÀY TẠI TRANG CHỦ.
  • Chi tiết công thức và chỉ số vui lòng xem tại phần công thức trong game.