Thân chào các chiến binh,

Từ 20/5/2019 DreamACE chính thức thay đổi hình thức Công thủ MS hàng tuần.

MS THỨ 7

* MS thứ 7 cố định 20h00 hàng tuần.

* MS thay đổi bên hàng tuần (Mỗi bên thủ 1 tuần).

MS CHỦ NHẬT

  • ĐIểm chiến công quốc gia tính từ 6h sáng đến 21h00.
  • Điểm chiến công quốc gia được hiển thị ở DeathCount (Hiển thị vào ngày chủ nhật)
  • Từ 6h đến 21h00 bên nào ĐỦ XXXX điểm MS bên đối phương sẽ được triệu hồi (công MS địch)
  • Trong trường hợp 1 trong 2 bên KHÔNG ĐỦ điểm. Trụ hầm và 3 trụ liền kề (trụ bên đối phương) sẽ tự động được triệu hồi vào 21h00 . 
  • Số XXXX sẽ được quyết định vào thứ 2 tuần kế tiếp.


Kính thông báo !