Update sự kiện 2/9 ( Lần 1 ) Sẽ tiếp tục update tiếp !!!

Huân chương sao xanh với mỗi 300 Huân chương sao xanh anh em sẽ đổi được 01 lượt quay trên trang web quay thưởng.

Nguồn kiếm: Trụ / Săn Boss

Thủ win = 60 HCSX
Công win = 30 HCSX

Công thu = 5 HCSX

Boss = 1 HCSX / 1 Boss

!!! Chú ý !!!

Huân chương sao xanh sẽ clear 1 tuần 1 lần vào đêm Chủ Nhật lúc 23h59p ( sau khi Reset Server )
Thời gian đổi lượt quay sẽ chia làm 2 lần trong tuần
Thứ 6 + Chủ nhật
Anh em inb lên Fanpage để đổi huân chương lấy lượt quay
Tất cả mọi HCSX chưa đổi trước khi RS server BQT sẽ ko chịu trách nhiệm.